Vedení personalistiky

 • poskytnutí veškerých aktuálně platných formulářů, dokumentů a smluv pro potřeby klienta
 • ověření jejich vyhotovení, kontrola všech náležitostí
 • podání na úřady
 • archivace dokumentů atd.

Výpočet mezd zaměstnanců

Vyhotovení všech výstupních sestav a jejich předání klientovi, případně přímo zaměstnancům

 • výplatní pásky
 • výčetky
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny včetně podání
 • měsíční přehledy pro sociální správu včetně podání
 • rekapitulace mezd
 • příkazy k úhradě bezhotovostních plateb
 • příkazy k úhradě bezhotovostních plateb
 • zápočtové listy apod.

Roční výpočty daní zaměstnanců

 • roční vyúčtování daní pro finanční úřad.

 

bottom tax

© 2024 Ing. Vivien Stříbrná, tel.: + 420 777 793 398, mail: vivien.stribrna@seznam.cz