Vedení pomocných evidencí (majetek, rezervy, sklady...)

  • vedení podrozvahové evidence

Zpracování přiznání k dalším daním v požadovaných termínech

  • silniční daň
  • daň z nemovitosti.

Realizace přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví

Zajištění odkladu podání přiznání prostřednictvím daňového poradce

Zpracování podnikatelského záměru

 

bottom tax

© 2024 Ing. Vivien Stříbrná, tel.: + 420 777 793 398, mail: vivien.stribrna@seznam.cz