Vedení pomocných evidencí (majetek, rezervy, sklady...)

  • vedení podrozvahové evidence

Zpracování přiznání k dalším daním v požadovaných termínech

  • silniční daň
  • daň z nemovitosti.

Realizace přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví

Zajištění odkladu podání přiznání prostřednictvím daňového poradce

Zpracování podnikatelského záměru

 

mapy

© 2021 Ing. Lenka Kozáková, tel.: + 420 777 793 398, mail: lenka.kozakova@seznam.cz