Účetnictví

Orientace v základních předpokladech a povinnostech při vedení účetnictví, v rozsahu vedení účetnictví, dále ve fungování společnosti, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizích měnách, pohledávky, závazky, opravné položky, časové rozlišení, rezervy, zúčtování za zaměstnanci, daně a dotace, náklady, výnosy. Orientace v základních předpokladech a povinnostech při vedení Daňové evidence; forma a obsah, složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence, evidence zdanitelných příjmů a daňově uznatelných výdajů, uzavření DE, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitosti, sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných, zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných. K výuce je využíván výukový program POHODA.
Rozsah: 170 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 17 000 Kč


 

Účetnictví

Orientace v základních předpokladech a povinnostech při vedení účetnictví, v rozsahu vedení účetnictví, dále ve fungování společnosti, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizích měnách, pohledávky, závazky, opravné položky, časové rozlišení, rezervy, zúčtování za zaměstnanci, daně a dotace, náklady, výnosy.
Rozsah: 120 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 12 000 Kč


 

Mzdové účetnictví

Orientace v pracovním právu, mzdové problematice, veřejném zdravotním pojištění, pojistném na sociální zabezpečení, důchodovém pojištění, nemocenském pojištění, v dani z příjmu fyzických osob, v nákladech cestovních výdajů, ve zúčtovacích vztazích k zaměstnancům a institucím, ve státní sociální podpoře. K výuce je využíván výukový program POHODA.
Rozsah: 120 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 12 000 Kč

 


 

Mzdové účetnictví

Orientace v pracovním právu, mzdové problematice, veřejném zdravotním pojištění, pojistném na sociální zabezpečení, důchodovém pojištění, nemocenském pojištění, v dani z příjmu fyzických osob, v nákladech cestovních výdajů, ve zúčtovacích vztazích k zaměstnancům a institucím, ve státní sociální podpoře.
Rozsah: 80 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 8 000 Kč


 

Základy podnikání

Orientace v ekonomickém prostředí podnikání, právní aspekty podnikání, účetnictví podnikatele, pracovněprávní vztahy podnikatele, daně a daňový systém, náklady ceny a kalkulace, financování podnikatelských záměrů, management a marketing, podnikatelský záměr.
Rozsah: 150 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 15 000 Kč


 

Daňová evidence

Orientace v základních předpokladech a povinnostech při vedení Daňové evidence forma a obsah, složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence, evidence zdanitelných příjmů a daňově uznatelných výdajů, uzavření Daňové evidence, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitosti, sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných, zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných.
Rozsah: 80 vyučovacích hodin
Cena kurzu: 8 000 Kč

 

bottom tax

© 2024 Ing. Vivien Stříbrná, tel.: + 420 777 793 398, mail: vivien.stribrna@seznam.cz